By: admin On: Червень 26, 2016 In: Юридична допомога Comments: 0

31 березня 2016 року Верховною Радою України нарешті прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств». Він стосується умов забезпечення спрощеного переведення особистих селянських господарств в сімейні фермерські господарства. Мета закону — спростити умови започаткування власного аграрного бізнесу та надати нового імпульсу для розвитку приватної ініціативи на селі. Крім того, внесеними змінами до законів України «Про фермерське господарство» та «Про особисте селянське господарство» надається потужний поштовх для розвитку сільськогосподарських кооперативів.

Положеннями вказаного Закону передбачено дві особливі форми фермерського господарства: індивідуальне фермерське господарство та сімейне фермерське господарство.
Індивідуальне ФГ засновується однією фізичною особою, яка виступає одноосібним її власником. Індивідуальне фермерське господарство може набувати статусу юридичної особи, або його засновник може здійснювати діяльність у статусі фізичної особи – підприємця у межах чинного законодавства.
Сімейне ФГ засновується членами однієї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Таке господарство може набувати або не набувати статусу юридичної особи.
У своїй діяльності сімейне фермерське господарство використовує виключно працю членів однієї сім’ї, та управляється членами цієї сім’ї.
Для виконання сезонних та окремих робіт, які потребують спеціальних знань чи навичок, та які безпосередньо пов’язані із основною діяльністю, сімейне фермерське господарство має право залучати необхідних фахівців та сезонних працівників на договірних засадах.
Особливості створення та діяльності СФГ полягають в наступному:
1) Господарська діяльність без створення юридичної особи здійснюється на основі підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – голови цього господарства з обов’язковим використанням праці членів своєї сім’ї за їх згодою..
2) СФГ створюється на підставі договору про створення СФГ, який різновидом договору про спільну діяльність та повинен укладатися в письмовому вигляді та підписується всіма учасниками.
3) Членами СФГ можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень договору про створення СФГ.
4) Головою СФГ є член сім’ї, визначений договором про створення сімейного фермерського господарства.
5) СФГ без створення юридичної особи вважається створеним з дня державної реєстрації фізичної особи-підприємця, який є головою сімейного фермерського господарства.

Автори закону обґрунтовують його важливість тим, що представники сімейного типу господарювання є найчисленнішими в аграрному секторі економіки України. Враховуючи той факт, що вони фактично вже працюють як сімейні фермерські господарства, виникає об’єктивна необхідність забезпечити створення правових, економічних та соціальних передумов їх трансформації в сімейні фермерські господарства з набуттям статусу юридичної особи чи фізичної особи – підприємця – виробника сільськогосподарської продукції. Це має забезпечити їм повноцінну участь в аграрному ринку та посилити соціальний захист членів таких господарств, стимулювати створення на їх основі життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації.
Виокремлення в сільському господарстві саме сімейного фермерського господарства необхідне ще й через те, що рівень ефективності його функціонування значно залежить від природних чинників, а це вимагає особливої (першочергової) постійної допомоги з боку держави.

Згідно змін, фермерським господарствам зі статусом сімейних фермерських господарств тепер надається додаткова державна підтримка у порядку, передбаченому Законом України “Про державну підтримку сільського господарства України”.

Trackback URL: http://bf-fortecya.org/wp-trackback.php?p=612